وضعیت آب سیدان

فضای مجازی

بررسی وضعیت آب سیدان مرودشت
صادق پور ، مدیر عامل آبفای فارس

رسانه مجازی شبکه فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۱ تیر ۱۴۰۱