سعیدرضا كیخا

خوشا شیراز

گفتگو با  سعیدرضا كیخا قهرمان ژیمناستیک و ابداع کننده شش تکنیک به همراه خانواده در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ تیر ۱۴۰۱