درمان جراحی برای ناهنجاری قلبی کودکان

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر امیر غفران متخصص قلب و عروق در رابطه با ناهنجاری های سرشتی قلبی در نوزادان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۳ تیر ۱۴۰۱