روز قلم

کاشانه مهر

گفتگو با خانم ساجده تقی‌زاده نویسنده و رمان نویس دفاع مقدس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ تیر ۱۴۰۱