غدیر در شعر

شبانه

شعر خوانی هادی فردوسی شاعر استان فارسی در برنامه عیدانه به مناسبت دهه ولایت

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۲ تیر ۱۴۰۱