جهان بدون علی خلقتش بهانه ندارد

شبانه

شعر خوانی  در برنامه عیدانه به مناسبت دهه ولایت

 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۲ تیر ۱۴۰۱