آش دوغ قشقایی

آشپزی

آموزش یه آش محلی خوشمزه با دستور پخت خانم خسروی بیگدلی در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر

اموزش انواع غذای آشپزی
۲۳ تیر ۱۴۰۱