رفاقت ها

خوشا شیراز

اجرای ترانه رفاقت ها توسط علی اکبر قلیج در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶