جشنواره ملی اقوام ایرانی

شبانه

جشنواره ملی اقوام ایرانی در شیراز 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۷ تیر ۱۴۰۱