علی اکبر شبه پیمبر

خوشا شیراز

اثری زیبا با صدای رضا نیک فرجام در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ مرداد ۱۴۰۱