حال مزرعه دلتون چطوره؟

خوشا شیراز

بخش ای هستا با اجرای الهام کشاورزی  در برنامه خوشا شیراز

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ مرداد ۱۴۰۱