خاطرات فوتبالی شاه غلام 

خوشا شیراز

آقای غلام حسین پیروانی مربی سابق تیم ملی فوتبال در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ مرداد ۱۴۰۱