خاطرات بازیگر شیرازی از مستند آینه داران

خوشا شیراز

آقای ابراهیم رکنی بازیگر شیرازی در برنامه #خوشا_شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ مرداد ۱۴۰۱