تعزیه در شیراز

ویژه محرم

تاریخچه تعزیه در شیراز

یا حسین (ع)
۱۱ مرداد ۱۴۰۱