سردار بوعلی و شهید سردار اسکندری

ویژه محرم

صحبت های سردار بوعلی درباره شخصیت شهید سردار اسکندری
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

یا حسین (ع)
۱۵ مرداد ۱۴۰۱