وداع با سردار بی سر فارس در مشهد

شهید اسکندری

وداع با سردار بی سر فارس در مشهد
#سریبهنیزه_بلنداست
#ماملتامامحسینیم
#شهید_اسکندری
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

شهید مدافع حرم سردار حاج عبدالله اسکندری
۱۶ مرداد ۱۴۰۱