وداع با پیکرسیدالشهدا فارس در هیئت رهپویان وصال شیراز

شهید اسکندری

وداع با پیکرسیدالشهدا فارس در حسینیه رهپویان وصال شیراز
#سریبهنیزه_بلنداست
#ماملتامامحسینیم
#شهیداسکندری
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

شهید مدافع حرم سردار حاج عبدالله اسکندری
۱۶ مرداد ۱۴۰۱