تشییع پیکر مطهر سردارشهید اسکندری در مرکز پیاده ارتش استان فارس

شهید اسکندری

تشییع پیکر مطهر سردارشهید اسکندری در مرکز پیاده ارتش استان فارس
#سریبهنیزه_بلنداست
#ماملتامامحسینیم
#شهیداسکندری
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

شهید مدافع حرم سردار حاج عبدالله اسکندری
۱۶ مرداد ۱۴۰۱