سری که با خودش آورد بهترین ها را

شهید اسکندری

 سری که با خودش آورد بهترین ها را
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید اسکندری

شهید مدافع حرم سردار حاج عبدالله اسکندری
۱۷ مرداد ۱۴۰۱