موکب سفینه النجات شیراز

دلگشا

گفتگو با آقای دکتر قاضی پور و دکتر فتاحی در رابطه با ساخت موکب سفیته النجات در شیراز

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۵ مرداد ۱۴۰۱