مشکلات شهری شیراز

فضای مجازی

بیان مشکلات شهرومندی مردم شیراز و شنیدن پاسخ از مسئولین مربوطه

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۵ مرداد ۱۴۰۱