تکذیب حذف رشته موسیقی دختران شیرازی

بازتاب

آقای قاسمی‌ معاون آموزش و پرورش فارس و سخنگوی ستاد ثبت نام مدارس فارس

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۷ مرداد ۱۴۰۱