همایش بازنشستگان عشایر قشقایی

در استان

رویداد های سطح استان فارس را در برنامه در استان تماشا کنید

رویداد های استان فارس
۲۷ مرداد ۱۴۰۱