زکات،جلوه رحمت و برکت

مستند

پخش پنجمین قسمت از مستند زکات با عنوان

زکات،جلوه رحمت و برکت

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز فارس

شهرستان اقلید استان فارس
مردادماه ۹۶

مستند های تولیدی مرکز فارس
۳۱ مرداد ۱۳۹۶