شناخت حضرت زین العابدین

کاشانه مهر

گفتگو با دکتر فاطمی کارشناس مذهبی در رابطه با شناخت شخصیت حضرت سجاد علیه السلام

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ شهریور ۱۴۰۱