طرح دارویار

سلامت باشید

گفتگو با دکتر محمد جواد راعی متخصص بیوتکنولوژی دارویی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با مصرف خودسرانه دارو ها و مکمل ها در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳ شهریور ۱۴۰۱