پروژه های توسعه استان فارس

بازتاب

گفتگو با دکتر ایمانیه استاندار فارس در رابطه با پروژه های عمرانی کشاورزی صنعتی ، گردشگری ،صنایع و معادن و سلامت در استان فارس

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۳ شهریور ۱۴۰۱