بخش اول گفتگوی روشنک گرامی و لادن کامیاب

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی روشنک گرامی و لادن کامیاب در برنامه خوشاشیراز
روشنک گرامی:ما اول در سریال تصمیم گرفته بودیم که بازیگرانی که در شیراز بازی می کنند شیرازی حرف بزنند به غیر از مادر و پدر من که قسمت های اول هستند فقط من می مونم که به تهران می آیم و باید شیرازی صحبت کنم،ولی هم نسل های ما و جوانان شیرازی چون شیرازی حرف نمی زنند و می خواستیم که فیلم شبیه شبکه استانی نشود تصمیم بر این شد که من هم در نقش ترنج که دختری شیرازی بود شیرازی صحبت نکنم

روشنک گرامی :من عاشق لهجه ها هستم

لادن کامیاب:من به روشنک گفتم دخترهایی که هم نسل ما هستند دیگه شیرازی حرف نمی زنند فوقش صداشون آهنگ داره نسل قدیم ترها راحت تر می توانند شیرازی صحبت کنند ،کسی نمی تواند لهجه ی شیرازی را درست صحبت کند مگر اینکه خودش شیرازی باشد

روشنک گرامی:کسی وقتی اهل یک شهر نیست نباید آن لهجه را حرف بزند و من همچین جسارتی برای هیچ لهجه ای نمی کنم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۴ شهریور ۱۳۹۶