خدمات استان فارس به زائرین اربعین

دلگشا

گفتگو با آقای فرخ زاده معاون ستاد اربعین استان فارس در رابطه با خدمات بخش های مختلف استان فارس به زائرین اربعین

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۱ شهریور ۱۴۰۱