موکب احمد بن موسی (ع)

مذهبی

گزارشی از زحمات خادمین امام حسین در موکب احمد بن موسی در کربلای معلی

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۲ شهریور ۱۴۰۱