رفتار های آسیب زا ناشی از اختلالات روانی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر دستغیب روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با اختلالات روانی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۲ شهریور ۱۴۰۱