بخش اول گفتگوی مهندس ضرغامی

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی جناب مهندس ضرغامی در برنامه خوشاشیراز

رسانه جذابیت دارد و مردم با رسانه ارتباط برقرار می کنند

بعد از پایان مسئولیتم در رادیو و تلویزیون به دلیل اهمیت فضای مجازی تمرکزم را در فضای مجازی گذاشتم ،یعنی علاقه ای که به رسانه داشتم به دلیل فراگیری فضای مجازی  نو بودن این عرصه،ارزان بودن و شخصی بودنش ،سرعت فضای مجازی که می تواند در لحظه با همه دنیا ارتباط برقرار کند دلیل بر این شد که به این عرصه بپردازم

بعد از سه سال خوشاشیراز اولین برنامه ایست که در آن در مورد فضای مجازی گفتگو می کنم
در دنیا چنین تصوری نبود که فضای مجازی انقدر پیش برود ،قابلیت های فضای مجازی آنقدر گسترده شده که هر روز باید شاهد یک کارکرد جدید از این رسانه باشیم 
فضای مجازی به عنوان رسانه مطرح نیست بخشی از آن رسانه هست ،فضای مجازی یک نوع سبک زندگی جدیدی هست ،مردم در این فضا زندگی می کنند

مثلا وقتی مردم گروه خانوادگی در فضای مجازی می سازند تمام حرف هایشان را در آن گروه می زنند و با این فضا زندگی می کنند

اگر در فضای مجازی مدیریت مناسب و خوبی داشته باشیم از این ظرفیت می شود به خوبی استفاده کرد

من از اینکه ظرفیت عظیم و شیرین  فضای مجازی را تجربه می کنم خیلی خدا را شکر می کنم و لذت می برم که از این ظرفیت عظیم فناوری که بشر در اختیار دارد می توانیم استفاده کنیم 

 فضای مجازی متعلق به جوانان و نوجوانان است 

 پخش زنده برنامه خوشاشیراز با حضور مردم نشان از اعتماد متقابل و برقراری امنیت کامل در کشور است

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۴ شهریور ۱۳۹۶