تجلی تاثیر پیاده روی اربعین در سبک زندگی

چلچراغ

خانم دکتر امیدی استاد دانشگاه مهمان برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۳ شهریور ۱۴۰۱