منم سرگشته حیرانت ای دوست کنم

چلچراغ

نوای گرم حسین کشتکار 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۶ شهریور ۱۴۰۱