تجلی حضور خانوادهای ایرانی در پیاده روی اربعین

چلچراغ

برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۶ شهریور ۱۴۰۱