سوگواره ملی آیین های عاشورایی - گیلان

چلچراغ

اولین سوگواره ملی آیین ها، نواها . آواهای عاشورایی 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۸ شهریور ۱۴۰۱