شاعر و نویسنده قشقایی

دلگشا

گفتگو با آقای اکبری شاعر و نویسنده قشقایی در برنامه چلچراغ

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۹ شهریور ۱۴۰۱