رویداد ثریا

کارشناسی

گفتگو با سرهنگ قاسمی مسئول بسیج علمی و پژوهشی فارس در رابطه با رویداد دانش بنیان ثریا در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲۹ شهریور ۱۴۰۱