آقای حسین آبادی مجسمه ساز

خوشا شیراز

آقای حسین آبادی مجسمه ساز یوزپلنگ ایرانی: از سال ۸۸ تا ۹۰ مشغول ساخت مجسمه ی یوزپلنگ ایرانی بودم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۴ شهریور ۱۳۹۶