خدمات فرهنگی به زائران اربعین حسینی

دلگشا

گفتگو با آقای مشفقیان معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و و‌رزشی شهرداری شیراز

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۹ شهریور ۱۴۰۱