فارس از پرچمداران دفاع مقدس

چلچراغ

سردار کوشکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس در برنامه چلچراغ

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۳۰ شهریور ۱۴۰۱