از فاو تا اوپسالا

دفاع مقدس

معرفی کتاب از فاو تا اوپسالا نوشته محمد طاهری از خاطرات جانباز دوشن دل غلام دلشاد 

تولیدات دفاع مقدس
۲ مهر ۱۴۰۱