خاطرات دفاع مقدس

کارشناسی

گفتگو با جناب آقای دهقانی از یادگاران دفاع مقدس و مسئول تبلیغات لشکر 19 فجر در دوران دفاع مقدس 

کارشناسی
۲ مهر ۱۴۰۱