نقش رزمندگان فارس در فتح خرمشهر

دفاع مقدس

گفتگو با جناب سرهنگ ارشادی از رزمندگان دفاع مقدس در برنامه فصل شیدایی

تولیدات دفاع مقدس
۴ مهر ۱۴۰۱