واسونک شاد شیرازی

شبانه

برنامه عشق محمد در هفته وحدت هر شب ساعت 21:30 از شبکه فارس

 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۸ مهر ۱۴۰۱