بهونه دل

موسیقی تصویر

اجرای ترانه محلی بهونه دل  با صدای آقای زارع مهذبیه در ویژه برنامه میلاد حضرت محمد صلی الله علی 

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۱۹ مهر ۱۴۰۱