چهار طاق بیتش

کاشانه مهر

اجرای ترانه محلی با گویش روستای فیشور اوز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ مهر ۱۴۰۱