سالمندی و اختلالات اسکلتی و عضلانی

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر کشاورزی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در رابطه با سالمندی و اختلالات اسکلتی و عضلانی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۰ مهر ۱۴۰۱