در کنار هم

فضای مجازی

در کنار هم 
روایت یک خبرنگار از دیدار رهبر معظم انقلاب با علما و بزرگان شیعه و سنی 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۳ مهر ۱۴۰۱