اختلالات تکامل زبان در کودکان

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر جعفری دکتری گفتار درمانی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با تاخیر گفتار در کودکان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۶ مهر ۱۴۰۱